1. Informacja

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2017r. (czwartek) po godzinie 18.00 odbedą się prace administracyjne na serwerach systemu eCorpoNet.
   Mogą w tym czasie wystąpic problemy z dostepem do Usługi.

   Za utrudnienia przepraszamy.
   Administratorzy

   ------------------------------------------------------------------------
   Informacja dla użytkowników przeglądarki Mozilla Firefox

   Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox 52 zaprzestała obsługi wtyczek NPAPI Java. W związku z tym, nie będzie działał przycisk "W oknie przeglądarki".
   Zmiana ta nie jest zależna od Banku.

   Więcej informacji na ten temat na stronie producenta oprogramowania Java oraz autorów przeglądarki Firefox.

   Naszych klientów korzystających z usługi eCorpoNet za pomocą przeglądarki Firefox prosimy o korzystanie z przycisku "Osobna aplikacja"

   Za utrudnienia przepraszamy.
   Administratorzy.

   -------------------------------------------------------------------------
   Informacja

   Pragnąc zapewnić Państwu jak najwyższej jakości usługi przypominamy, że Klienci, którzy do autoryzacji operacji w usłudze eCorpoNet wykorzystują numer telefonu na kartę pre-paid, do 1 lutego 2017r. mają czas na jego rejestrację.

   Od 2 lutego 2017r. operatorzy sieci komórkowych zaprzestaną świadczenia usług dla numerów niezarejestrowanych (zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych), co będzie skutkować m.in. zaprzestaniem otrzymywania haseł SMS do potwierdzenia operacji bankowych w bankowości internetowej.

   Rejestracji numeru telefonu można dokonać u operatora sieci komórkowej.

   -------------------------------------------------------------------------
   Informacja

   Szanowni Państwo, Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich ostrzega przed nową formą ataku na użytkowników komputerów z systemem Windows. Wykryte złośliwe oprogramowanie o nazwie PACCA wprowadza zmiany w ustawieniach globalnych serwera proxy oraz instaluje złośliwy certyfikat jako zaufany urząd certyfikacji. W ten sposób cyberprzestępcy mogą przekierować dowolną stronę do swojego serwera oraz wygenerować certyfikat, który będzie uznany przez przeglądarkę jako zaufany.
   >>Zobacz szczegóły<<

   ------------------------------------------------------------------------
  1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  2. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  3. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?

  1. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  2. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  3. Czy certyfikat jest ważny?

  Chroń swoje hasła!
 1. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 2. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 3. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 4. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 5. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

  Uwaga: Do poprawnego działania aplikacji eCorponet wymagane jest zainstalowane środowisko uruchomieniowe języka Java w wersji 1.6 (JRE 1.6) lub nowszej. Wersję zainstalowanego środowiska można sprawdzic tutaj


  ----------------------------------------------------------
  Uwaga

  Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na Państwa rachunkach informujemy, że podczas korzystania z Bankowości Internetowej:
  - nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
  - nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
  - zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku rozpoczyna się od https://;
  - należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
  - przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysyłane są środki jest zgodny z Państwa zleceniem;
  - należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
  - nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numeru kart kredytowych, itp.;
  - nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
  - należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
  - należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hackerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
  - należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
  - instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
  - należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia - Wyloguj;
  - w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem;